Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü

Amacımız

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü, bir tasarım bilimi olan permakültürün Türkiye’de tanınması ve uygulamaların yaygınlaşması için çalışmak üzere kurulmuştur.

Enstitü faaliyet alanı kapsamında, permakültür ve içerdiği konularla ilgili kurslar düzenlemek önemli bir yer tutmaktadır. İki günlük Permakültüre Giriş kurslarından, iki haftalık Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna kadar farklı süre ve içerikte düzenlenecek olan bu kurslarda, Türkiye’de ve uluslararası danışmanlıklar çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan örnekler verilecektir. Bu sayede öğrencilere kurslarda anlatılan sistem tasarımlarının farklı evrim aşamalarındaki durumlarını gösterebilmek mümkün olacaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin stajyer olarak enstitüde daha uzun bir zaman kalıp çalışmaları durumunda bu sistemlerin farklı evre ve noktalarında pratik deneyim kazanma şansları olacaktır.

Kurslar dışında, Enstitü’nün diğer faaliyet alanları şunlardır:

– Ekosistemik tasarım uygulamaları yapmak;

– Tarımda, ormancılıkta, mimarlıkta ve enerji üretiminde sürdürülebilir yöntem ve teknikleri denemek, örneklemek;

– Bu alanlarda oluşturulan birikim ve deneyimi, konferanslar, seminerler ve yayın yoluyla paylaşmak, yaşadığımız yerlerin sürdürülebilir yerleşimlere dönüştürülmesi konusundaki girişimleri desteklemektir.

Enstitü, dünyanın çeşitli yerlerindeki Permakültür Araştırma Enstitüleriyle bağlantı halindedir. Bu ilişkinin niteliği “Permakültür Master Planı” başlıklı video tanıtımında açıklanmaktadır.

Permakültür Master Planı© | Marmariç Permakültür