Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği

Permakültür

Permakültür = Tasarım Bilimi

Tansley’in (1923) tanımıyla bilimin amacı, önce dikkatli bir gözlem ve zekice bir tarifle durumun saptanması, bunun ardından da sebep sonuç ilişkilerinin araştırılmasıdır. (Gözlem aşamasını, hipotezlerin oluşturulması ve sınanması süreci izler, bu da bizi sebep sonuç ilişkilerinin aydınlatılmasına götürür.)

Dolayısıyla, Tansley’e göre (aynen alınmıştır), bilimin nihai amacı, bir şeyin, nasıl olup da olduğu gibi olduğunun keşfedilmesidir, veya Barry Lopez’in dediği gibi, bilimin esas meselesi, birçok durum için geçerli olan, güvenebileceğimiz örüntülerin keşfidir.

Tasarımcılar, avcılar, balıkçılar, toplayıcılar ve permakültür düşkünleri için bir sonraki adım, faydalı “doğal” süreçlerin meydana gelmesini sağlamak üzere, sistem veya öğeleri için gerekli koşulları temin etmek veya bu süreçleri başlatmaktır. Sebep sonuç ilişkilerinin araştırılmasından, bir yaratma ve başlatma sürecine geçeriz. Sebep sonuç ilişkisi içinde yer alırız.

Geçerli yaşam biçimlerinin yaratılmasını başaramasak bile, bir süreci kontrol etmek, başlatmak veya yönetmek, veya doğada istikrarlı bir durumun gelişmesini sağlamak için mevcut yaşam biçimlerinin karakteristik özelliklerini kullanırız. İnsanlar, yangınlarla, belirli bitki üreme yapılarının veya hayvan türlerinin nakledilmesiyle ve araziyle drenajın zekice biçimlendirilmesiyle büyük alanlara ve binlerce yıla yayılmış halde geniş ekotonlar (bizon – geyik – bozkırları; baltalıklar, bataklıklar ve bentler) meydana getirmiştir. Artık herhangi bir kıtada el değmemiş ve kendi kendine gelişmiş bir doğa parçası bulunabileceği şüphelidir; en az 100.000 yıldır buradayız ve büyük alanlarda değişiklikler meydana getiriyoruz. Orta Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında bile geçmişe ait yönetim, kültür ve tasarım izlerine rastlanmaktadır.

Avustralya’da çok büyük alanlar, keselilerin ve alıcı kuşların yararına, tatlı patates ve yılanbalığı üretim alanı olarak veya düzenli üretken yangınlar çıkarılarak yönetilmiştir. Avrupalılara yabancı olan bu sistemler onlar tarafından tanınıp saptanamamıştır. Bu tür üretken sistemlerin arkeolojisinin izlerini ancak son yıllarda sürmeye başladık. Ne var ki, henüz benzerlerini uygulayıp çoğaltmış değiliz.

Bizim gibi binlerce kişinin 40 yıla varan sürelerle arazide çalışması sonucu şimdiye dek belki de binlerce kendini tekrarlayan sistem oluşturulmuştur. Bana kalırsa bu tam da kendini sürdürebilen tasarım biliminin temelini oluşturmaktadır ve permakültürün herhangi bir tanımının kökeninde tasarım bilimi yatmaktadır, ya da basitçe ifade etmek gerekirse, permakültür, tasarım bilimidir.

Bill Mollison, 26 Mart 2007, Tagari web sitesi

http://www.tagari.com/?p=158

Çeviri: Selen Akhuy

Düzelti: Mustafa F. Bakır© | Marmariç Permakültür