Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği

Gıda Ormanı

Bir gıda ormanı, temel olarak yer örtücü bitkiler, bodur çalılar ve farklı yükseklikteki ağaçlardan oluşan baklagil türlerinin arasına ekilen meyve ağaçlarından oluşur. Baklagillerin başlıca işlevi toprağın gereksinim duyduğu azotu karşılamak olup, aynı zamanda erozyonu önleyici etkileri de vardır. Bu şekilde desteklenen meyve ağaçları ise monokültür prensibiyle oluşturulmuş bahçelerdeki ağaçlara göre hem çok daha uzun ömürlü olurlar, hem de alınan verim daha yüksek olur.

Gıda ormanını oluşturmak için atılacak ilk adım kazılan yağmur hendeğinin önüne yığılan toprağın, azot sağlayan (baklagil türü) ağaç ve örtü bitkileri ile kaplanması olacaktır. Uygulamada bitki örtüsünün oluşturulmasında kullanılacak türler listesi şöyledir:

Otsu baklagiller: Aküçgül (Trifolium Repens.), Korunga (Onobrychis sativa), Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus), Sarı taş yoncası ((Melilotus officinalis), Ak taş yoncası (Melilotus alba), Renkli burçak (Coronilla varia)

Otsu buğdaygiller: Vetiver (Vetiveria zizanoides), Kamışımsı yumak (Festuca arundinaceae), Yulaf (Avena sp.)

Çalı, ağaçcık ve ağaçlar: İspanyol katır tırnağı (Spartium junceum), sinameki (Cassia sp.), Paşa bıyığı (Casaelpinia gilliesii), Yalancı akasya (Robinia pseudoaccacia), Pembe çiçekli yalancı akasya (Rubinia hispida), Dikensiz Gladiçya (Gladitschia triacauthos ver. inermis)

Aşağıdaki şekilde nemli iklimlere ait örnek bir dikim tasarımı yer almaktadır.

İdeal durumda 7 katmandan oluşan bir tasarım tercih edilmelidir. Yer örtücü bitki olarak ilk sene içerisinde toprağa karışacak kısa ömürlü bir tür seçilecek, bir üst seviyeyi meydana getiren bodur çalılıklar ise yaşları 4 ile 5 arasında değişen türlerden oluşturulacaktır. Diğer katmanlar için orta ve uzun vadeli baklagil türü ağaçlar dikilecektir, orta vade olarak 10 – 15 sene düşünülmeli, uzun vadeli baklagiller ise kalıcı olarak tasarlanmalıdır. Yer örtücü türlerden kalıcı baklagil ağaçlarına kadar tüm yedi katmanlı sistem, aralara dikilecek meyve ağaçlarını destekleyici mahiyettedir. İlk ekim ve meyve fidanlarının gelişme döneminde baklagillerin meyve fidanlarına oranı %90 – %10 iken, meyve ağaçları büyüyüp, tam verimle üretime geçtiklerinde tersi durum oluşur, yani meyve ağaçlarının oranı %90’a yükselir.© | Marmariç Permakültür